Change Magazine

Change was een fictieve opdracht vanuit Zuyd Hogeschool.

Opdracht

Maak een magazine dat te maken heeft met Change.

Uitwerking

Ik heb binnen het thema Change gekozen voor het thema Topsport. Binnen dit thema heb ik ook weer gekozen voor een subthema; de mentale kant van topsport, dit is een richting die vaak vergeten wordt maar eigenlijk net zo belangrijk.

Voor de vormgeving heb ik er voor gekozen dat het tijdschrift ook een vorm van kracht krijgt doordat dit bij topsport natuurlijk ook aan de orde is.