You see it

You see it was een fictieve opdracht vanuit het vak typografie tijdens mijn studie op Zuyd Hogeschool.

Opdracht

De opdracht was maak een pixelfont. Hoe je dit interpreteert is aan jou.

Uitwerking

Ik heb er binnen deze opdracht voor gekozen om niet letterlijk een pixel te gebruiken, maar om wel aan de opdracht te voldoen heb ik gekozen dat herhaling wel belangrijk is in mijn ontwerp.

Het idee bij dit beeld is dat het afgeleid is uit geometrische vormen en uit de restvorm. Uiteindelijk heb ik deze 2 dingen met elkaar gecombineerd tot mijn pixelfont. Er zitten 2 vormen in namelijk; rechte lijnen en cirkels.

Het beeld is redelijk abstract, dit was ook mijn doel waarom ik gekozen heb voor de zin: “You See It”. De een zal het wel zien, de andere niet en daarvoor is het gewoon een visueel beeld.